Iespēja pieteikties atbalsta saņemšanai uzņēmējdarbības uzsākšanai mazajās lauku saimniecībās!
Ziņas

Iespēja pieteikties atbalsta saņemšanai uzņēmējdarbības uzsākšanai mazajās lauku saimniecībās!

Plānošanas periods
2014–2020

Programmas tips
Projekti un investīcijas

Statuss
Kārta izsludināta

Nozare
Biškopība
Cita lopkopības nozare
Cūkkopība
Kazkopība
Liellopu nozare
Lopkopība
Piensaimniecība
Zirgkopība
Augkopība
Aitkopība
Atbalsta saņēmējs
Juridiska persona
Privātpersona
Zemnieku saimniecība
Iesniegšanas veids
Elektroniskā pieteikšanās sistēma (EPS)

Kārta atvērta
26.05.2023.-26.06.2023.
Pieejamais finansējums
6 585 000 EUR
Finansējuma ierobežojums
15 000 EUR

No šī gada 26. maija līdz 26. jūnijam ir iespējams pieteikties atbalsta saņemšanai uzņēmējdarbības uzsākšanai mazajās lauku saimniecībās ar publisko finansējumu 6 585 000 EUR, kas ietver Eiropas Savienības Atveseļošanās instrumenta finansējumu. Projektu iesniegumu, kas ietver darījumdarbības plānu, iespējams sagatavot sadarbībā ar konsultāciju pakalpojuma sniedzēju. Darījumdarbības plāna īstenošanas termiņš ir 2025. gada 30. jūnijs. LLKC kontaktpersonu saraksts pieejams ŠEIT.

Astotajā kārtā nav atbalstāmas izmaksas ilggadīgo stādījumu ierīkošanai, gaļas liellopu un aitu iegādei uzsācējiem attiecīgajās nozarēs.

Kārtā pieejamais finansējums sadalīts pēc reģionu principa, ņemot vērā lauksaimniecībā izmantojamās zemes īpatsvaru mazo saimniecību grupā (līdz 50 ha) sekojoši:

LAD Struktūrvienība Pieejamais publiskais finansējums (EUR)
Austrumlatgales RLP 750 000
Dienvidkurzemes RLP 780 000
Dienvidlatgales RLP 1  290 000
Lielrīgas RLP 570 000
Viduslatvijas RLP 705 000
Zemgales RLP 435 000
Ziemeļaustrumu RLP 660 000
Ziemeļkurzemes RLP 450 000
Ziemeļvidzemes RLP 945 000
Kopā 6 585 000

Lai EPS izveidotu jaunu lietotāju un piesaistītu konsultantu, nepieciešams aizpildīt EPS lietotāja veidlapu, piešķirot konsultantam "A006 lomu" (pirmā pie "Speciālām EPS lomām"). Neskaidrību gadījumā lūdzu zvanīt uz klientu apkalpošanas tālruni +37167095000.

: