To register in the online store

Autorizētie lietotāji saņem 7% atlaidi visām precēm un piedalās vēl izlozē!

Reģistrējies, piedalies izlozē un laimē slaukšanas plastmasas kannu 30 L Kerbl!
(Jau autorizētie lietotāji automātiski piedalās izlozē).

Discount policy

Discounts are not cumulative and do not apply to special offers such as promotions.

CREATE AN ACCOUNT!